Usługi »
Wyjazd z UK

REKLAMA:

CERTYFIKATY
Jeśli planowany jest wyjazd z UK potrzebne będą następujące certyfikaty::

  • U1 - Dokument uprawniający do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce
  • CA3630 (dawne E205) – Zaświadczenie zaliczające przebyty staż pracy przy ubieganiu się o emeryturę.

DORADZTWO
Wyjazd z UK wiąże się nie tylko “ ze spakowaniem walizek” to także uporządkowanie spraw w różnego rodzaju urzędach . Dlatego rozsądnym krokiem byłoby zasięgniecie fachowej porady, która my zapewniamy.