Usługi »
Dział prawny

Dział ten prowadzą Rafael C. Gallera i Richard Russell.

Zakres usług:

  • Odzyskiwanie długów
  • Poszukiwanie ukrywajacych sie dłużników
  • Inne czynności prawne związane z prawem cywilnym (majątkowym)
  • W razie potrzeby jesteśmy w stanie zappewniċ doradztwo prawne z innych dziedzin prawa.

Odzyskiwanie długów.

Dług powstaje z różnych przyczyn. Najczęściej to brak zapłaty za wykonaną pracę. Ponadto mogą to byċ problemy z oddaniem zaciągniętej prywatnej pożyczki lub w wyniku wydanego wyroku Sądu Pracy (w Anglii i Walii - Trybunału Pracy) czy Sądu Cywilnego (nie tylko z terenów Wielkiej Brytanii, przyjmujemy również zlecenia do ściągania długu na podstawie wyroków z innych państw w stosunku do osób przebywających na terenie Wielkiej Brytanii).

Niezależnie w jaki sposób powstał dług będziemy próbowali wszelkimi legalnymi środkami, (czyli przewidzianymi przez prawo) odzyskaċ dług dla naszych klientów.

UWAGA! NIE OBIECUJEMY NA 100% ODZYSKANIA DŁUGU!!!

Jeśli jakaś firma ogłasza, że w 100% ściągnie dług, to proszę zgłosiċ się do tej firmy i zażądaċ przyrzeczenia ściągniecia długu w 100% na piśmie!

My nie możemy obiecaċ, że w 100% odzyskamy każdy dług, a to dlatego, że skuteczna ściągliwośċ długu uzależniona jest od:

a) Kondycji finansowej dłużnika

b) Zarzutów, którymi będzie dysponował dłużnik w trakcie procesu sądowego. Obrona dłużnika oznacza kolejne wydatki po stronie klienta i może postawiċ pod znakiem zapytania sens sporu sądowego.

Jako ososby specjalizujące się w odzyskiwaniu długów proponujemy nastepującą procedurę:

  1. Klient zobowiązany jest podać nam wszelkie informacje na temat dłużnika, okoliczności powstania długu oraz całość korespondencji między nim a dłużnikiem. W przypadku długu powstałego za wykonaną pracę wymagamy kopii wysłanego rachunku (rachunkek powinien posiadaċ co najmniej 5 elementów: 1. Kto go wystawił? 2. Dla kogo został wystawiony?3. Miejsce wykonania pracy, 4. Termin wykonania pracy i 5. Przedmiot wynonania pracy) oraz kopie listu wzywającego dłużnika do dobrowolnego uregulowania długu wraz z podaniem numeru konta, terminu (przeważnie 7 dni) oraz informacją, iż po tym terminie sprawa zostanie przekazania do prawnika i do sądu, a koszty z tym związane będą obciążały dłużnika. Przy braku tych dokumentów, możemy za dodatkową opłatą takie dokumenty przygotowaċ.
  2. Mając kopie dokumentów z punktu 1. wzywamy dłużnika do zapłaty,dodając do długu naszą opłatę administracyjną (tzw. retainer), podając nasze konto i termin na uregulowanie ( w zależności od rodzaju długu od 7 do 14 dni). Ewentualnie proponujemy rownież spotkanie obu stron aby uzgodniċ i wyjaśniċ wszelkie wątpliwości odnośnie okoliczności powstania długu i ewentualnych propozycji dłuznika.
  3. Po bezskutecznym upływie terminu kierujemy sprawę do sądu:

a) Dłużnik nie wdaje się w spór sądowy I reguluje dług – sprawa zakończona

b) Dłużnik nie stawia się w sądzie I nie spłaca długu - wnosimy o wydanie wyroku zaocznego

c) Dłużnik wdaje się w spór sąowy I uczestniczy w rozprawach

W przypadku 3.b. pozostaje nam egzekucja wyroku. Jest wiele możliwości ściągnięcia długu. Najcześciej te które stosujemy to :

a) Ustawienie blokady na koncie dłużnika

b) “Wejście” dłużnikowi na pensję/ blokada części wypłaty do momentu spłaty długu

c)  Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika

Każda z tych czynności jest oddzielnie płatna i skutkuje oddzielnym postępowaniem sądowym.

W przypadku 3.c. w zależności od obrony, klient ponosi dodatkowe koszty sądowe, administracyjne i reprezentacji (reprezentacja w sądzie czasami wymaga wynajęcia tzw barrister-a, czyli prawnika mającego prawo do występowania w sądzie. Jest to konieczne, zwłaszcza wtedy gdy dłużnika również  reprezentuje Barrister.

Jesteśmy na rynku od 2002 roku, 80% spraw zakończyło się odzyskaniem długu, z czego tylko 40% musiało przejśċ przez proces sądowy. Pozostała część zakończyła się ugodowo.

Jeśli Pan/Pani jest zainteresowany/a naszymi usługami – seredecznie zapraszamy:

info@polang.com

0844 55 55 915

Poszukiwanie ukrywających się dłużników.

W zasadzie jest to pokrewna czynnośċ przy odzyskiwaniu długów. Czasami bywa tak, że dłużnik po prostu zmienia adres zamieszkania.

Współpracujemy z wieloma firmami detektywistyczymi. Jeśli dłużnik nadal prebywa na terenie Wielkiej Brytanii,podał swój adres czy to np. w banku, czy w urzędzie skarbowym to wykupienie “prostego szukania” (basic trace) zazwyczaj wystarcza do zlokalizowania jego nowego adresu i kontynuowania odzyskiwania długu.

Czasami z uwagi na wysokośċ długu potrzebne jest “zaawansowane szukanie” dłużnika oraz informacji na jego temat.

UWAGA! Zaznaczamy, że możemy znaleźć dłużnika tylko wtedy, gdy podał on swój adres do instytucji publicznej. Jeśli dłużnik jest bezrobotny albo pracuje “na czarno”, nie posiada konta w banku, nie prowadzi jakiejkolwiek korespondencji z urzędami brytyjskimi – nie jesteśmy w stanie takiej osoby odnaleźċ przy pomocy “prostego szukania”.

Co jakiś czas dostajemy zlecenia od rodzin osób zaginionych. Przyjmujemy takie zlecenia ale po “prostym szukaniu” przechodzimy do “zaawansowanego szukania”, które polega m.in. na wywiadzie środowiskowym, obserwacji miejsc gdzie osoba była widziana. Takie “zaawansowane szukanie” z uwagi na czas związany z prowadzeniem obserwacji jest kosztowniejsze!

Również i w tym przypadku jesteśmy do dyspozycji.

Inne czynności prawne związane z prawem cywilnym (majątkowym).

Sprawy nietypowe, które nie podchodzą pod definicję odzyskiwania długu, jednak mają nadal charakter roszczenia pieniężnego. Podobnie z uzyskaniem informacji chronionych przez prawo ochrony danych osobowych. Sąd w niektórych przypadkach zezwala na udzielenie informacji od instytucji, która taką informację posiada np. na temat adresu dłużnika, czy wysokości kredytu w banku etc.

Są to odrębne postępowania sądowe w ramach sądu cywilnego.

Jeśli problem dotyczy innej gałęzi prawa skontaktujemy się z naszymi kolegami prawnikami (specjalizującymi się w danych dziedzinach prawa) aby zaspokoiċ potrzeby naszych klientów.

Generalnie sa trzy zawody, do których trafiają wszelkie sprawy jakie się w życiu przytrafiają. Są to, lekarz, ksiądz i … prawnik.

Do nas jako prawników trafiają również inne sprawy nie zwiazane ze ściąganiem długu.

Pracując w tej profesji od lat mamy wielu znajomych prawnikow (solicitors i barristers) z różnych dziedzin specjalizacji. Jeśli więc trafi do nas klient mający problem z zakresu prawa karnego, pracy, itd. Itp. ZAWSZE !!! jesteśmy w stanie skontaktowaċ go z doświadczonym  zaufanym prawnikiem specjalistą w danej dziedzinie.