Usługi »
Dział tłumaczeń

W zaszadzie tłumaczymy wszystko co… da się przetłumaczyċ!

Tłumaczymy głównie z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Jednakże nasz tłumacz swobodnie tłumaczy również na język niemiecki i hiszpański.

Najczęściej klienci zwracają się do nas w sprawie tłumaczeń dokumentów i aktów Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczeń o jeździe bezwypadkowej, aż po akta sądowe.

Należy pamiętaċ, iż w Wielkiej Brytanii nie ma instytucji tłumacza przysięgłego!

Jego odpowiednikiem w Wielkiej Brytanii jest tłumacz certyfikowany.

Jeśli ktoś się ogłasza, że jest tłumaczem przysięgłym, proszę spytaċ się w jakim sądzie w Polsce jest zarejestrowany i czy ów sąd wie, że dany tłumacz działa w Wielkiej Brytanii …

Nasz tłumacz jest członkiem polskiego, niemieckiego i brytyjskiego zrzeszenia tłumaczy:

  • TEPIS (www.tepis.org.pl -POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PZYSIĘGŁYCH i SPECJALISTYCZNYCH)
  • BDÜ (www.bdue.de - Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. )
  • ITI (www.iti.org.uk – Institute of Translation & Interpreting)
  • CIOL (www.iol.org.uk - Chartered Institute of Linguists).

Każdy przetłumaczony dokument jest certyfikowany i opieczętowany.

Pragniemy podkreśliċ, iż żadne sporządzone przez nas tłumaczenie, czy jego jakośċ nie były jak dotychczas kwestionowane przez urzad w UK, taki jak sąd, Home Office czy ubezpieczyciel.

W zależności od potrzeby, służymy również tłumaczeniami ustnymi, głównie w sądzie i na policji.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCHUSŁUG!