Usługi »
Księgowość

 1. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.
 2. Niektóre firmy i osoby samozatrudnione prowadzą “Księgi przychodów i rozchodów”we własnym zakresie. Uważamy, iż rozsądniej i bezbieczniej jest powierzyć to fachowcom, w ten sposób nie traci się czasu na “pracę papierkową”. W zamian można skoncentrować się na rozwoju swojej firmy/działalności.
 3. Fachowo prowadzona “Księga” pozwala zmniejszyć koszty księgowe “końca-roku”, stress związany z rozliczaniem VATu, kontrole skarbowe a także udoskonalić funkcjonowanie firmy. “Dobra księgowość to wzrost firmy i jej działalności”.
 4. Nasza pomoc pomoże także wypełniać formy VAT, możemy także poinstruowaċ w jaki sposób prowadziċ księgi VAT efektownie dla potrzeb firmy

Rozliczane VAT

Zgodność z przepisami regulującymi VAT staje się coraz bardziej skomplikowana. HMRC (Her Majesty Revenue & Customs – czyli urząd podatkowy i ceł Jej Królewskiej Mości) zwiększył intensywność swoich kontroli nad płatnikami VAT. Tym bardziej ważne jest aby prowadzić „księgi” poprawnie. Firma Polang Ltd realizuje deklarację VAT terminowo dając gwarancję uniknięcia kary. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu ksiąg we własnym zakresie chętnie udzielimy instrukcji jak je poprawnie prowadzić i jak rozliczać VAT.

Rejestracja działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gosposdarczej w wiekszości przypadków sprowadza sie do 3 rodzajów:

 1. Prowdzenie działalności jako osoba indywidualna- Sole Trader. Aby ją zarejestrowaċ, należy posiadaċ National Insurance Number (indywidualny numer ubezpieczenia społecznego, w przypadku jego braku Polang Ltd, może pomóc w jego wyrobieniu), wypelniċ formularz i wysłaċ do urzędu w celu uzyskania UTR (Unique Tax Reference – odpowiednik polskiego NIP-u). Polang Ltd rejestruje ten typ działalności.
 2. Prowadzenie działalności przez kilka osób indywidualnych – Partnership (odpowiednik w Polsce spółki cywilnej). Aby ją zarejestrowaċ należy posiadaċ zarejstrowane działalności osób indywidualnych (wspomniane wyżej Sole Trader). Polang Ltd rejestruje ten typ działalności.
 3. Prowadzenie działalności jako spółka z.o.o. – Limited Company. Aby ją zarejestrowaċ należy podaċ: 

a) Proponowaną nazwę firmy (nie zawsze jest możliwe nadanie wybranej nazwy, ponieważ spółka o takiej firmie może byċ już zarejestrowana).
b) Pełne dane wspólników spółki czyli, imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, kolor oczu, ich adres zamieszkania oraz wysokośċ udziałów.
c) Pełne dane członków zarządu spółki (dyrektor ewentualnie sekretarz) czyli, imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, kolor oczu, adres zamieszkania.
d) Adres spółki (nie zawsze korzystne jest aby rejestrowaċ spółkę na adres domowy, ponieważ można naraziċ się na zarzut, używania domowego adresu (tzw. residential address) na potrzeby komercyjne (commercial purposes). W wyniku czego HMRC może naliczyċ tzw Capital Gain Tax.
e) Przedmiot działalności.

Polang Ltd rejestruje ten typ działalności.

Roczne rozliczenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza może być piętą achillesową w dziedzinie administracji dla wielu osób. Aby uniknąċ kar, ważne jest aby:

 1. Wypełnić zwrot poprawnie
 2. Terminowo
 3. Wszystkie dokumenty przetrzymywać w “archiwum domowym” przez wymagany okres.

Wymagania HMRC wzrastają tak jak i kary dlatego ważne jest pomoc i porada fachowca w zasięgu ręki.

Dlaczego martwić się o to wszystko samemu? My weźmiemy to na swoje barki, zrobimy kalkulację, wypełnimy rozliczenie podatku i wyślemy go do HMRC.

Ponadto, cała korespondencja dotycząca naszych klientów z HMRC byłaby realizowana przez nas.

C I S – czyli Contruction Industry Scheme (jest to specjalnie stworzony przez HMRC schemat naliczania zadatku na podatek płacony przez kontraktora do HMRC przy wypłacaniu zapłaty dla podwykonawców w działalności budowlanej).

Polang Ltd pomaga przy:

 1. Rejestracji jako kontraktor
 2. Wypłatach dla podwykonawców
 3. Rejestracji jako podwykonawcy